Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2016

Wieża Babel

Historia, geneza i symbolika wieży Babel w znaczeniu historycznym, kulturowym i pojęciowym, obejmuje analizę historii, religii i sztuki oraz literatury. W tym ujęciu odnosi się do pojęć słownikowych, powszechnie uznanych, funkcjonujących w związkach frazeologicznych oraz symbolice. Skłóceni ludzie nie są w stanie przeciwdziałać złu, które narzuca im życie. Motyw wieży Babel nie został zrozumiany. Odbył się kolejny, cielesny gwałt na człowieku, w którym brali udział święci tego świata.

Wieża w ujęciu źródeł
Wieża to symbol obronny (Jr 31,38) i obronności (Mt 21,33). Według Psalmu 61,4 wieża, to obraz bezpieczeństwa i gwarancji pewności. W wieży z Syloe, Jezus, według kościoła widzi znak nawołujący do nawrócenia (Łk 13, 4) – wieża, która upadła i zabiła osiemnastu ludzi. Według mnie Jezus tłumaczy, że ci, którzy zginęli pod wieżą, nie byli większymi grzesznikami, od tych, co tak o nich myśleli. Tekst jest oczywisty, ale ojcowie kościoła mogą widzieć we wszystkim alegorie, ukryte znaczeni…

Marksizm to filozofia mówiąca o tym, co zachodzi w społeczeństwach współczesnych

Marks ostatni powiedział o tym, jak jest. Pozostali zgasili światło i zwyciężyła idea marksizmu rewolucyjnego, na co sam Marks nie miał po śmierci właściwie żadnego wpływu… Ironia nawiązująca do tego, że na miejscu pochówku Marksa stanął dom fotografika Richarda Elliotta o modernistycznym kształcie. Otoczenie domu to... cmentarz, na którym spoczywa Karol Marks. Od czasów rewolucji bolszewickiej to prezydium partii ZSRR wyznaczało kierunki zmian i działań. Marks dostrzegał krzywdę mas pracujących i popierał rewolucje. Sam zresztą w 1864 roku był założycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników (I Międzynarodówka). 


Po śmierci Marksa pojawiały się koncepcje rewolucji lokalnej, którą reprezentował Stalin czy Lenin oraz międzynarodowej, Lew Trocki czy Róża Luksemburg. Jakkolwiek, gdyby nie ukierunkowywać marksizmu i nie rozpatrywać jego koncepcji oraz kierunków, wyznaczanych po śmierci samego Marksa w 1883 roku, to marksizm stanowi nieocenione narzędzie do analizy i krytyki cywilizacj…

Islam, chrześcijaństwo i zasady - analiza porównawcza

Proponuję posłuchać tym, którzy nie lubią wszystkiego czytać. W sposób prosty dokonałem porównania islamu i chrześcijaństwa w odniesieniu do stosowania się do źródeł tych religii. 
Często opieramy nasze opinie na poglądach już wygłoszonych przez inne osoby. Nie dokonujemy  żadnej analizy tego, co uznajemy za złe lub dobre. Bezkrytyczne podejście do spraw nie jest dobre. 
Uważam, że musimy myśleć, aby nie dać się ogłupić dla systemu, który chce uczynić z ludzi bezmózgie istoty. 
System jest sprytny i celebruje możliwość ogłupiania przez relacje, co jest szczególnie niebezpieczne, gdyż człowiekowi wydaje się, że coś dzieje się za jego wiedzą i przyzwoleniem, a zdobyta wiedza i doświadczenie to wynik głębokiego przemyślenia. 
Niestety często tak nie jest, gdy opinie i głoszone hasła opieramy na błędnych założeniach.