Przejdź do głównej zawartości

Dziesięć Warunków Przymierza, które określił człowiekowi Stwórca

[...] Z ziemi nie spożyjesz krwi, dopóki nie zwolnię ciebie z przysięgi, a gdy to uczynisz staniesz się nami, jak my gorejąc w cierpieniu, wieczność zbierze swoje żniwo, a ty duszy nie odrodzisz i żyć, wbrew cyklom będziesz wiecznie. A gdy poprzestaniesz, po setkach lat, wrócisz do ziemi, bo czas stanie się tobie okrutny. I siła twa wzrośnie i nie przemierzy ciebie nikt. 
– Znaj cenę i szanuj wolę… Ojca Stworzyciela. 

Bowiem ja jestem Stwórca, Pan Wszechrzeczy, Gorejący. Zasiadam na Syjonie, Wielkiej Górze Zgromadzeń, przed Tronem moim wezbrało się morze, tadait zdobi mi stopy, a monsun przedziera plecy.
Ja jestem Pan, Twój, który oddał ci Ziemię we władanie. I zapamiętasz słowa, które ofiarowałem.  Uszanujesz wszystko, co określa warunki przymierza.

1. Ja jestem Stwórcą, Panem, nie będziesz nikogo czcił na ziemi, na niebie, wysoko pośród gór i nisko, niżej skał odmętu. Nie wyrzeźbisz żadnego obrazu i nie poczynisz starań, by zaślepić nimi lud. I go nie zwiedziesz, ale powiesz, że oto jest Pan nasz żywy i nie czyniąc Mu obrazu, dojrzysz go we wszystkim.
2. Nie uczynisz zgromadzenia i nie nazwiesz przed innymi El, bo ja jestem El. Panów mych poznasz po mocy, nie będziesz im oddawał czci i służył, słuchając wedle prawa.
3. Nie spożyjesz mięsa żadnego, ni krwi, ni kolan, ni kości. Zadaję ci ciężar okrutny, oddając roślinę i zboże wszelkie i owoc. Spożywając padlinę przepadniesz. A świat broniąc się doświadczy ciebie chorobą, popadniesz w zniszczenie, twój czas przeminie.
4. Ja jestem Pan, a tyś mi człowieku synem, córką mężyna. Rozdzielam was na dwoje, byś z jednej duszy nie czerpał, bo będąc nami, stałeś się jak my, walcząc i niszcząc mój świat ogniem.
5. Połączysz się z kobietą i staniesz się mną, zrodzisz i stworzysz, a ja tchnę życie w nozdrza, a gdy się dokona, poznasz, że już się dokonało i uświęcisz życie, gdy stanie się życiem i płód, gdy zyska tchnienie w twym łonie.
6. I jeśli będąc jak my, staniesz się miłością mężczyzny lub mężyna do mężyny, daje tobie moc i błogosławię, bowiem wyrwałem cię z rodzaju twego i osadziłem w ciele nieznanym, masz prawo błądzić. Decyduj sam.
7. Z rodzajem moim nie połączysz rodzaju swego, bowiem z całości i połówki tchnienia, nie powstanie kolejne, a to, co powstanie wzrośnie i wyrwie serce swemu ojcu, matce i wszystkim, których napotka.
8. Współżyć możesz do woli, pomiędzy sobą, wedle upodobania i rodzaju swego. Jeśli zaś powie ci kto, że dochowasz wierności, a ty mu powiesz: dochowałem, a słowo złamiesz, bądź przeklęty po wsze czasy, krwią twą żywić się będziemy. Jeśli zaś kochać przestaniesz, twe serce umrze wraz z tobą. Raz łącząc nierozerwane słowem przysięgi, nie rozłączysz póki tchnienie trwać będzie i sąd nie nastanie. I nawet śmierć cię nie zwolni z tego, dopóki Syjon nie zgromadzi swych sług. I jeśli będąc w ziemi dalekiej poczujesz w sercu ciepło, a w oczach rozkosz ujrzysz, wiedz, że oto jest twoja oblubienica i oblubieniec, rozdzieleni przez śmierć się znowu spotkacie. Żyć macie wiecznie.
9. Nie zniewolisz nikogo i nie zlekceważysz, nie napadniesz i nie poskromisz podstępem, nie obmówisz i nie dasz świadectwa fałszywego, bo przyjdę i zniosę twe prawa, a ciebie porwę na strzępy i tchnienie porzucę.
10. Bogactwo gromadzić z ziemi równo będziesz, tak by wszystkim służyła, oddaje bezkres ten ludzkości, nie czyniąc między wami zróżnicowania.

Przymierza tego pilnuj, pośród wszelkich ludów nieś jego słowo, a nigdy ci nie zabraknie, nie stanie się zło i krzywda. Przeklęty będziesz czyniąc między wami różnicę, łamiąc moje warunki. Oto jest twoje główne prawo przymierza.  Na nim oddałem Ziemię.
Odbiorę, gdy zostanie złamane. 
I wprowadź to, a znikną podziały. Równość i właściwa wolność zwrócona zostanie Ziemi. Żyj wedle tego, kim jesteś, a nie zabraknie tobie, człowieku z Ziemi. Nie zaznasz biedy i cierpienia, choroby ciebie nie zmogą, a ty dokonaj wyboru, jakim chcesz być: pośród nas trwać czy sądzić u siebie? [...] 


Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo
fragment powieści


Popularne posty z tego bloga

Sztuka kochania według Owidiusza – Jak poderwać kobietę?

Rozpoczynam nieco nie z dworską może etykietą, bo "podryw", to potoczne słowo określające zaloty, czyli starania się o rękę. Podrywać można do lotu lub autorytet, ale zwyczajowo też kobietę, którą można również "rwać".  Do kobiet się "startuje" i "uderza". "Zarywa się" dość powszechnie na całym świecie. Dawniej się "konkurowało" i "zalecało". Można też "smalić cholewki" i "uderzać w konkury", ale też "uderzać w koperczaki" i "umizgiwać się".  "Umizg", niebo lepszy niż "randka w ciemno", zawsze pozostawia jakiś nieprzebyty smaczek. "Podryw" to uwiedzenie, w tym sensie może oznaczać tylko jedno – "seks bez zobowiązań". I Fortuna może sprzyjać, jeśli szczęściu pomożemy. Uwodzenie nie ma do końca być początkiem trwałego związku, ale ma sprowadzać się do przeżycia czegoś ciekawego. W życiu można zdobywać wiele kobiet i jest to rzecz naturalna – …

O aniołach i stosunkach seksualnych

Joshue ben Qorcha trapiło jedno, zasadnicze pytanie: „Czy to możliwe, żeby aniołowie, którzy są płonącym ogniem, mogli odbywać stosunki seksualne tak, by nie poparzyć swoich narzeczonych od wewnątrz? Po wielu rozmyślaniach zdecydował, że kiedy aniołowie ci spadli z nieba, ich siła i postura zostały zredukowane do siły i postawy śmiertelników, a ich ogień zamienił się w ciało.  Jako autor Pierwszej wojny w niebie: Dziedzictwo i Księgi Aniołów, jestem zobowiązany o tym temacie wspominać, tłumacząc zawiłą historię relacji ludzi i aniołów. Fakty ze „świętych” zapisów 
Pismo mówi: „uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam” /Rdz 1,26/. Zastosowana została liczba mnoga. Wynikałoby z tego, że człowiek tworzony był w formie czegoś zorganizowanego, nie pojedynczego, sprawczego działania.  W dalszej części Księgi Rodzaju możemy wyczytać, że „wtedy to Pan ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego człowiek stał się istotą żywą”. /Rdz 2,07/.   A teraz c…

Prawdziwa twarz satanizmu

Od ponad dziesięciu lat zajmuję się zjawiskiem satanizmu, obserwując to, co dotyczy tego zagadnienia. Na tej podstawie postanowiłem wyjaśnić po krótce, kim według mnie są współcześni sataniści i jakie zjawisko reprezentują.
Trudna klasyfikacja satanizmu
Satanizm nie jest sektą, a dla wielu też nie jest religią. Prof. Jerzy Bralczyk (Uniwersytet Warszawski), tak oto wyjaśnił to pojęcie:
Formalnie mógłby być uznany za odrębną religię, ale... niechętnie użyłbym tu określenia religia, bo to deprecjonowałoby pojęcie religii. Myślę o satanizmie jako o kulcie szatana, nie przypisując mu statusu ani religii, ani sekty.
Pozbawieni statusu sekty i religii, sataniści uchodzą za osoby zajmujące się kultem szatana. Z tym, dla wielu kojarzy się satanizm jako ruch, którego nie można uznać za religię, gdyż to obrażałoby tradycyjne podejście do religii. Na taki schemat, dziesiątki lat pracowała obiegowa opinia o złu, którą zasłaniano niecne czyny człowieka. Musiano jakoś usprawiedliwić to, że człowiek jes…

Energetyczne wampiry – rozpoznawanie, obcowanie, uwolnienie

Energetyczne wampiry, wysysające naszą energię, w rzeczywistości istnieją, są wokół nas i mają się dobrze. Planują godzinami to, co z nami zrobią, a kiedy usiłujemy się „wyzwolić” i wydostać spod ich jarzma, to zaczynają swój okrutny atak, wymierzony w nas. 
Zaczynają „zemstę”, uprzedzając nas wcześniej o tym, a kiedy zbyt gwałtownie im odmówimy, przystępują do ciosu. Porzucają wszystkie swoje sprawy, których nie mają zbyt wiele, na rzecz tego, by dać nam nauczkę. W ich ocenie nie mamy prawa do „porzucenia” ich. Jesteśmy w ich mniemaniu im wiele dłużni. Uważają, że „prawo do zemsty” im się należy. Oddali nam w końcu przysługi, przynieśli drobne prezenty materialne, wyciągnęli rękę w chwili naszej słabości. 


Czatują na stosowny moment, obserwując ludzi, a kiedy się nadarzy okazja, przystępują do natarcia. Ich pomoc jest pozorna i prowadzi do uzależnienia. Więcej wezmą niż dali, ale to zauważymy, orientując się dopiero po pewnym czasie. 
Nie mogąc się pogodzić z „odrzuceniem” dojdą do wnio…

Co złego zrobiła koza?

Zastanawiam się: komu, co złego uczyniła koza (lub kozioł), że przypisano temu zwierzęciu całe zło, nazywając diabłem.  Dosłownie i w przenośni nie rozumiem tego zjawiska, "skozowacienia satanizmu". 
Fascynacja satanizmem też jest dla mnie niezrozumiała u większości ludzi, którzy nie rozumiejąc natury spraw, mówią o tym, jakby służyło to ich własnemu interesowi.  Satanizm kojarzy się większości (nawet wyznawcom) z możliwością "dokopania wrogowi" (stąd stałe pojęcie wroga u pseudosatanistów), z użyciem sił nadnaturalnych. W takim kontekście zastanawia mnie, czemu w kraju, w którym żyje nie jest to nadal doktryna oficjalna? (Zupełnie bez obrazy. W Polsce ludzie lubują się w dowalaniu innym).  Jeśli czytam, że "ktoś ma zapłacić, za to że ja płacę" albo że "umrze, bo mnie nie pokochał", to myślę sobie że doktryna zła ewoluowała w kierunku zmarszczenia.  Wytłumaczeniem zmarszczenia jest zwyrodnienie pięknej formy. Tyle i aż tyle w kwestii znaczenia pojęci…

Lucyferianizm – blask zmienia się w proch

Światli ludzie zrozumieją znaczenie, nadanego temu artykułowi tytułu. Krąg tych osób jest ogromny, od wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa, po wykształconych kulturowo i literacko apologetów (obrońców wiary chrześcijańskiej i jej prawd).  Lucyfer, strącony z Nieba, lecąc w kierunku Ziemi (zdobny w kamienie i złoto, lśniący przepychem), spalił się na proch. Zdrada Lucyfera – według mitów, nastąpiła trzeciego dnia stworzenia. Przypomnę, że według Biblii, w tym dniu została stworzona Ziemia, która wydała wszelkie rośliny zielone i drzewa. Strącenie stanowiło karę za wyniosłość, piękno, przezorność i blask. Opis z Izajasza wskazuje na kogoś, kto podbijał narody. 
Stary Testament wspomina o władcy babilońskim (satyra na króla babilońskiego), który runął pośród ziemi. W okresie późniejszym, ten znany fragment Iz 14, zaczęto utożsamiać z kimś potężnym, kogo powalono. To istota, która była równa Stwórcy, obalała królestwa, wyrzucona została z grobu, jak ścierwo. Biblia zapowiada, że złoczyńca z…

Drzewo dające wieczność

Charakterystyka na podstawie starotestamentowego wyobrażenia
Z drzewem spotykamy się w Księdze Rodzaju, przy opisie Ogrodu Eden, który Pan umiejscowił na wschodzie, a następnie umieścił w nim człowieka. Człowiek ten był ulepiony z prochu ziemi, a w jego nozdrza tchnięto życie.
[...] „Na rozkaz Pana wyrosły z gleby wszelkie drzewa mile z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła"[...] (Rdz 2, 9-10). Opowieść o Edenie, drzewie życia, poznania dobra i zła oraz Adamie i Ewie zna wielu ludzi na świecie. Przez jednych traktowana jest jako przypowieść, dla innych stanowi inspirację, a jeszcze inni dopatrują się w niej symboliki, dla spraw, które nigdy nie mogły mieć miejsca. Opowiedzieć początki człowieka, to znaleźć klucz do dziejów tego rodzaju, poznać powód konfliktu pomiędzy człowiekiem, a aniołami oraz w pełni zrozumieć drogę, którą przebyliśmy do tego  świata. Pod tym pozorem istnieje coś większego, źródło wieczności i poznani…

Łodyga przeciwieństw – Kto jest szatanem?

Anton Szandor LaVey napisał nieszkodliwą książkę w wymowie, z zupełnie innym ujęciem niż sądzą ludzie. Jeszcze nie napisałem recenzji Biblii Szatana, choć tę księgę czytałem ogromną ilość razy. Powszechne przekonanie o dziełach jej Autora wynika z niewiedzy oraz błędnie utrwalonego poglądu dotyczącego ludzi. LaVey, ostatni prorok Ziemi, wyjaśnił że kłamstwo było wrogiem wolności, pozbawiając osobistą naturę człowieka wszelkiej zdolności radzenia sobie z życiem. Mówił, że trzeba zniszczyć kłamstwo. I nie chodziło mu o plucie na hostię czy przeklinanie wrogów – to byłoby zbyt proste, tworząc kolejne kłamstwo. Perfidnej manipulacji dokonano, dając ludziom księgi, w których prawa zostały zapisane, a częściowo zmienione. Nie mieli czasu i odwagi dokonać całkowitego zakrycia, okazało się że brak pomysłu nie przeszkodził w tworzeniu zaprzeczeń. Zbudowali na tym kościoły, a ludzkość trzymając w ręku Biblię, wierzy tępo w słowa beznamiętnego, barbarzyńskiego kaznodziei, który nawet resztki tego…