Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2017

Stworzenie według masonerii

„Stworzenie, to stwarzanie do istnienia. Istota stwarzania (kreacji) wyrażona jest w Biblii. O samym przebiegu tego aktu mówi Rdz 1-2. Zrozumieć należy jedno małe pojęcie: „nadanie nazwy człowiekowi”. Określenie „ludzie” zostało nadane (por. Rdz 5,2), czym zapoczątkowano cywilizacyjny rozwój. Stworzenie postępowało małymi krokami, od rozmnożenia się i zaludnienia całej Ziemi, aż do uczynienia jej poddaną (por. Rdz 1,28) – w tym mas ludzkich. Zestawienie systemu, jako władztwa stanowi o wymyśleniu nowych rozwiązań i nadaniu im określonej formy. Jest to tzw. „powleczenie”. Masoneria realizuje naturalny porządek wszechrzeczy, narzucając ludziom zorganizowany ład, dostępny w różnych konfiguracjach systemowych (religijnych i politycznych), określony formą zarządzania, czego konsekwencję stanowi wyższość grupy posiadającej wiedzę nad pozostałymi ludźmi, których w stworzeniu definiuje się tak, aby umożliwić im bezpieczną przestrzeń do życia, maksymalnie wykorzystując do realizacji zapanowani…