Przejdź do głównej zawartości

No wisdom will be heard: LaVey casus

People were motivated to believe that a pure soul is a pass to eternal life

Antor Szandor LaVey, Satan's Bible


No wisdom that would appear in this world will not be heard. We obstruct uncomfortable information and allow ourselves to move away from what we want, and bring us closer to what is slowly killing us. Until one day, we will be alone, with thoughts that will get lost and destroy what we believed our whole life.
LaVey provokes, summarizing the evidence of the fear of God and religions, that if they were not afraid, then the leaders would have nothing to do to keep them in control of their faithful. Religion is a kind of lie (weapon), but it is just decency that commands us to behave (humanity). Fear of the consequences of your own actions will not stop evil (will). Man can believe in good and be against other people (Christian).
Precipitated by the value of the spiral, we live our lives feeding the entrusted food and obeying the obedient work. If we "lean out" outside the system, it will remind us of and destroy what could become a threat to his continued existence. This system can be termed "evil", which should be equated with what is said about Satan. And we will not mistake much when the illusion of life will surprise us, lazy. We are not ready for any confrontation. With little time (we live short), we become the heroes of our own environment (the brave gain the name of the exceptional).
I stand in a position - it is worth recalling that Satan's Bible, properly read and understood, gives an interesting message from which mankind could benefit from the last time. In my opinion, except for LaVey, there will be no such message, for there is an end to the fulfillment of the eternal message.
I could call LaVey a prophet if I was inclined to believe in a certain mission of people and things.


LaVey believed that Satan was invented by religions to lead every human evil and justify evil and sinful nature. He takes his words very seriously, which make me aware of the simplicity of wisdom, which does not require gifts, miracles, and tantric setting. Wisdom and law are simple. We feel it in ourselves, knowing when we lie, and when we tell the truth. We understand the rules and what is within us. We drown the inner nature because it is uncomfortable in this world.


Porn star can kill emotions or liberate oneself by limiting shame because man is a sexual being, but also instrumental.


Individualism is denied, under the influence of the situation and benefit factor. Nobody should do anything against one another. An artificial man is a creature without his own opinion. The liberation we will receive at the end of the path study will give us freedom. People believed in it, improving themselves. Every day is the responsibility and the unique way that a person is. The number of days of life, may refer to eternity, if we equate one embodiment of breath, living in the flesh, to the road. An uneven cycle is a cycle, but it discovers a secret that catches us. Man needs only himself because he has an encoded full defended mechanism, equipped with an excellent set of needs and desires that exposes himself through life.
Understanding eternity requires listening to oneself.


LaVey believed that science had not yet discovered the notion of "dark power," but gave a hint - it was an undamaged mechanism that could be put into motion. Parts are parts of the road. The one who will remember the journey will reach the power. Hence my example of cycles. Understanding LaVey requires knowledge of a certain system of thinking.
The greatest mystics are asleep, for the audible world has become too dangerous, and the seeing and watching ones are too many. The pain of the world is unbearable. Those who say they feel and see are lying, because the pain of death is not to be exceeded. The work of man flows like a pestilence, damaging every force, killing emotions. There is also the possibility that they feel, but their nature is so disfigured that pain and suffering provide them with pleasure. These people pretend to be big and strong, but inside, they really hate the world, not understanding life, blaming the existence as a whole.
The Guardians of the Order have given people common places where they unleash their emotions. When it comes to danger, a man can easily succumb to a spiritual castration.
There is poison in food, water and air. Fear and the consequence of being lonely and drowned in the world, evokes a state of silence that manifests itself in silence. Calm and too strong emotions. Permissioned imaginary, whose blind practices do not lead to recognition ...
With each morsel of food we become weaker, contributing to the suffering of millions. The cited life, too soon departs, not realizing the right to be fulfilled.
The man received power and thus became responsible, but his power was not to destroy what surrounds the infinity of heaven. Religion forgot the life of other creatures, tearing the world apart and giving it to humans.

Popularne posty z tego bloga

Sztuka kochania według Owidiusza – Jak poderwać kobietę?

Rozpoczynam nieco nie z dworską może etykietą, bo "podryw", to potoczne słowo określające zaloty, czyli starania się o rękę. Podrywać można do lotu lub autorytet, ale zwyczajowo też kobietę, którą można również "rwać".  Do kobiet się "startuje" i "uderza". "Zarywa się" dość powszechnie na całym świecie. Dawniej się "konkurowało" i "zalecało". Można też "smalić cholewki" i "uderzać w konkury", ale też "uderzać w koperczaki" i "umizgiwać się".  "Umizg", niebo lepszy niż "randka w ciemno", zawsze pozostawia jakiś nieprzebyty smaczek. "Podryw" to uwiedzenie, w tym sensie może oznaczać tylko jedno – "seks bez zobowiązań". I Fortuna może sprzyjać, jeśli szczęściu pomożemy. Uwodzenie nie ma do końca być początkiem trwałego związku, ale ma sprowadzać się do przeżycia czegoś ciekawego. W życiu można zdobywać wiele kobiet i jest to rzecz naturalna – …

O aniołach i stosunkach seksualnych

Joshue ben Qorcha trapiło jedno, zasadnicze pytanie: „Czy to możliwe, żeby aniołowie, którzy są płonącym ogniem, mogli odbywać stosunki seksualne tak, by nie poparzyć swoich narzeczonych od wewnątrz? Po wielu rozmyślaniach zdecydował, że kiedy aniołowie ci spadli z nieba, ich siła i postura zostały zredukowane do siły i postawy śmiertelników, a ich ogień zamienił się w ciało.  Jako autor Pierwszej wojny w niebie: Dziedzictwo i Księgi Aniołów, jestem zobowiązany o tym temacie wspominać, tłumacząc zawiłą historię relacji ludzi i aniołów. Fakty ze „świętych” zapisów 
Pismo mówi: „uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam” /Rdz 1,26/. Zastosowana została liczba mnoga. Wynikałoby z tego, że człowiek tworzony był w formie czegoś zorganizowanego, nie pojedynczego, sprawczego działania.  W dalszej części Księgi Rodzaju możemy wyczytać, że „wtedy to Pan ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego człowiek stał się istotą żywą”. /Rdz 2,07/.   A teraz c…

Prawdziwa twarz satanizmu

Od ponad dziesięciu lat zajmuję się zjawiskiem satanizmu, obserwując to, co dotyczy tego zagadnienia. Na tej podstawie postanowiłem wyjaśnić po krótce, kim według mnie są współcześni sataniści i jakie zjawisko reprezentują.
Trudna klasyfikacja satanizmu
Satanizm nie jest sektą, a dla wielu też nie jest religią. Prof. Jerzy Bralczyk (Uniwersytet Warszawski), tak oto wyjaśnił to pojęcie:
Formalnie mógłby być uznany za odrębną religię, ale... niechętnie użyłbym tu określenia religia, bo to deprecjonowałoby pojęcie religii. Myślę o satanizmie jako o kulcie szatana, nie przypisując mu statusu ani religii, ani sekty.
Pozbawieni statusu sekty i religii, sataniści uchodzą za osoby zajmujące się kultem szatana. Z tym, dla wielu kojarzy się satanizm jako ruch, którego nie można uznać za religię, gdyż to obrażałoby tradycyjne podejście do religii. Na taki schemat, dziesiątki lat pracowała obiegowa opinia o złu, którą zasłaniano niecne czyny człowieka. Musiano jakoś usprawiedliwić to, że człowiek jes…