Przejdź do głównej zawartości

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz stosowanie się do jego postanowień:

1. Autorem treści strony „Lupkowski.eu” jest Marcin Łupkowski, a ich Wydawcą i właścicielem Stowarzyszenie SEEiK.
2. Kontakt:
z administratorem następuje poprzez mail:
marcinlupkowski@gmail.com
z Wydawcą następuje poprzez mail:
seeikngo@gmail.com
3. Powstałe na stronie treści stanowią własność intelektualną autora, powstałą w oparciu o jego pracę i działalność, związaną z tworzeniem książek, artykułów oraz wykonywaniem zawodowych działań. Administratorem bazy jest Stowarzyszenie SEEiK.
4. Zdjęcia i materiały wykorzystane na stronie, podawane są ze wskazaniem źródła lub oparte zostały na otwartej i publicznej licencji, a ich wykorzystanie jest dopuszczone przez prawo i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Materiały związane z treścią, a wprowadzone na stronie stanowią własność intelektualną autora i są objęte prawem autorskim.
6. Wykorzystywanie materiałów może nastąpić ze wskazaniem źródła w przypisie.
7. Treści obrażające, a zawarte w komentarzach będą usuwane.
8.  Administrator jest Stowarzyszenie SEEiK. Administrator nie wyklucza, że w treści mogą pojawić się błędy, ale nie stanowią one merytorycznego odniesienia do żadnej dyskusji, po zauważeniu zostaną natychmiast usunięte. W przypadku zauważania błędu prosimy o zgłoszenie.
9. Administrator usunie komentarze stanowiące "Fejk" oraz obrazę lub niezwiązane z treścią merytoryczną, bez wskazania przyczyny.
10. Strona odzwierciedla poglądy autora, oparte na jego pracy oraz zdobytym doświadczeniu, a także ukazuje analizy związane z procesami historycznymi.Strona stanowi część portalu przynależnych do Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK.

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK
ul. Wileńska 36/1, 11 - 700 Mrągowo
NIP 7422132779  REGON 280115424
KRS 0000253880
Nr rachunku bankowego 07  1600 1462 1839 4198 3000 0001

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zgody Stowarzyszenia SEEiK zabronione.
O zgodę można wystąpić pisząc na mail: seeikngo@gmail.com.

W przypadku cytowania, prosimy o wskazywanie źródła.