Przejdź do głównej zawartości

SEEiK

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK powstało w 2006 roku. 
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, wpisaną do rejestru KRS. W latach 2010 – 2012 wydawano czasopismo Zapiski Mazurskie oraz prowadzono portal medialny. W latach 2009 – 2013 zrealizowano dziesiątki projektów, głównie skierowanych na płaszczyznę lokalną, krajową i międzynarodową, wyczerpując w tym działaniu możliwość dalszego rozwoju. Prowadzono działania edukacyjne, współpracując z innymi organizacjami, szkołami, lokalnymi środowiskami oraz aktywną młodzieżą. 
Organizacja zajmowała się wolontariatem, prowadząc Centrum Wolontariatu. W tym zakresie, nawiązywaliśmy współpracę, wyczerpując możliwość działania, po realizacji inicjatyw lokalnych skierowanych na młodzież z mniejszymi szansami oraz osoby niepełnosprawne. Stowarzyszenie SEEiKSpecjalizacja członków, w działalności sektora spółdzielczego, wytworzyła potrzebę zmiany struktur zarządczych, zmierzając w kierunku realizacji zadań podmiotów ekonomii społecznej. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego przeważyła nad działalnością opartą na funduszach. Niezależność organizacji, w głoszeniu haseł oraz przemiany polityczne w kraju, spowodowały że oparcie się na zależnościach, stanowi jeden z gorszych modeli rozwojowych. Niewielkie działania, rzecznictwo oraz realizacja specjalizacji przez członków, to nowe cele, które wyznaczono na najbliższe lata. Oczywiście nie zarzucono innych działań, ograniczając je do niezbędnego minimum. Organizacja powinna robić tyle, ile może, ale uczciwie i zgodnie z przekonaniami. Każde poddawanie się koniunkturze zatraca ideę wolnych ludzi, mogących stać się grupą decydującą o sobie, własnym rozwoju i swoim środowisku. 
Działamy w sferze pożytku publicznego, prowadzimy bloga, zajmujemy się wydawaniem książek, wyłącznie tworzonych przez naszych członków. Rozwijamy literackie i dziennikarskie pasje, aby móc edukować społeczeństwo, wykorzystując do tego Internet. 
Tym samym nie wyczerpujemy idei edukacji nieformalnej i rozwojowej, która towarzyszyła organizacji w wielu działaniach. Stowarzyszenie SEEiK


Jesteśmy dalecy od polityki, a nasi członkowie nie biorą udziału w wyborach, ani nie wspierają żadnych osób, partii i poglądów, traktując wszystkich równo. Nie interesują nas poglądy partyjne, ale człowiek, którego zdanie i myśl, stanowią przesłanie do nawiązania zdrowego dialogu. Porozumienie na rzecz zmiany, polepszenia bytu każdej żywej jednostki, która ma prawo żyć i cieszyć się pełnią, czerpiąc ze świata najlepsze korzyści: dla siebie, własnej rodziny, otoczenia – przekazując te wartości nowoczesnemu światu. 
Takie cele stawiamy na najbliższy czas. Liczymy, że nasze lektury będą stanowiły wkład w rozwój kulturalny i cywilizacyjny, stanowiąc okruch w całości przemian i dążeń ludzkości, postępującej na drodze rozwoju i zmiany, na lepsze, rzecz jasna.Stowarzyszenie SEEiK
Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK
ul. Wileńska 36/1, 11 - 700 Mrągowo
NIP 7422132779  REGON 280115424
KRS 0000253880
Nr rachunku bankowego 07  1600 1462 1839 4198 3000 0001